четверг, 30 июля 2009 г.

GeoGebrast ja dünaamilistest slaididest

Artikli autor Tartu Ülikooli õppejõud Jane Albre

Vabavaraprogramm GeoGebra on loodud geomeetria, algebra ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks nii põhikoolis kui gümnaasiumis ning on kättesaadav veebilehelt www.geogebra.org.

GeoGebra loojaks on Markus Hohenwarter, kes alustas sellega tegelemist 2001. aastal oma magistritöö raames Salzburgi Ülikoolis Austrias ja jätkas programmi arendamist oma doktoritöö osana. Alates 2006. aastast toimub GeoGebra arendamine USAs Floridas Atlandi Ülikoolis.

Maailmas on GeoGebra kogunud suurt populaarsust ja see näib jätkuvat. Kolm aastat tagasi oli GeoGebra tõlgitud umbes 20 erinevasse keelde. Programmi arendajatel tuleb lähikuudel välja uus versioon, GeoGebra 3.2, mis on juba 45 erinevas keeles. Tänu Sirje Pihlapi eestvedamisele ja Tiigrihüppe toetusele käib praegu töö, et uus versioon oleks ka eestikeelne. Mainin etteruttavalt, et uues versioonis lisandub tabelarvutus ja statistika!

Arvan, et koolitarkavaraprogramm GeoGebra võiks olla heaks abiks õpetajale ja aidata äratada õpilastes huvi matemaatika vastu. Õpetajad, kes soovivad programmiga lähemalt tutvuda, saavad osa võtta Tiigrihüppe poolt korraldatavatest õpetajatele tasuta koolitustest.

Allikas: Koolielu

Lisa: Dünaamilised slaidid matemaatika visualiseerimiseks

25. novembril 2008. aastal toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis IKT infotund. Programmi GeoGebra kasutamisvõimalusi matemaatika õpetamisel tutvustas Jane Albre Tartu Ülikoolist.


Комментариев нет: